АНКЕТА!!!

АНКЕТА!!!

Здравейте, приятели! Моля, включете се в нашата анкета и дайте своето мнение. То е важно за нас!
БАНМЗ и проблемите на хората с невромускулни заболявания

Покана за Общото събрание на БАНМЗ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.20, ал.4 от У става на Българска асоциация за невромускулни заболявания, Управителният съвет свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на „Българска асоциация за невромускулни заболявания”, ЕИК: 122090528, на...
Регулярни беседи на различни теми

Регулярни беседи на различни теми

БАНМЗ стартира регулярни беседи на различни теми. Вярвам, че това е начина и трябва да вървим в една посока всички заедно. На 17.06.2023 г. от 11.00 часа в централния офис на БАНМЗ гр. София ще се проведе беседа на тема “ Проблемите, които стоят пред нас и как можем...