Тримесечен отчет на БАНМЗ

Покана за Общо събрание на БАНМЗ

Уважаеми членове на БАНМЗ, на 06.07.2024 г. в сградата на БАНМЗ в централния офис гр. София ул. Недко Войвода 49 от 11.00 часа ще се проведе редовно годишно Общо събрание. Заповядайте! Приложение №1 Приложение...
АНКЕТА!!!

АНКЕТА!!!

Здравейте, приятели! Моля, включете се в нашата анкета и дайте своето мнение. То е важно за нас!