БАНМЗ с предложение към НЗОК

Промените за ТЕЛК в Закона за хората с увреждания

Важно!!! На 19.01.2023 на второ четене днес приеха промените за ТЕЛК в Закона за хората с увреждания. С пълно мнозинство депутатите днес приеха окончателно промените в Закона за хората с увреждания. Въвежда се задължение на регионалната здравна инспекция да уведомява...
БАНМЗ с предложение към НЗОК

БАНМЗ стартира информационни кампании в Благоевград, Нова Загора

Българска асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/ стартира поредица от информационни кампании, като част от проекта „Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и...
БАНМЗ с предложение към НЗОК

43-та годишна среща на ЕАМДА 2013

43-та годишна среща на European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations (EAMDA) В гр. Загреб, Хърватска се проведе редовната годишна работна среща на EAMDA в периода 4 – 7 Октомври 2013 г. Като членове на EAMDA, БАНМЗ взе активно участие нея. Темите, които се...
БАНМЗ с предложение към НЗОК

Проект “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”

Стартиране изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Днес, 01.02.2013 г. започна изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001...