от 1991

Помагаме на хората с невромускулни заболявания

Кои сме ние

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БАНМЗ е масова, неполитическа, независима, обществена и доброволна организация, призвана да отговори на потребностите на боледуващите от невромускулни заболявания. Тя е създадена през 1991 год. от родители на болни деца, болни, симпатизанти и лекари. Член на Европейския съюз на асоциациите за мускулна дистрофия ЕАМДА.

какво правим

Нашата мисия

Главни цели на асоциацията са да защитава правото на нормален и пълноценен живот, да оказва морална, правна, здравна и психологическа помощ на болните деца и техните семейства. Ние съдействаме за успешното им адаптиране към обществото и на обществото към тях. Работим за подобряването на условията им за живот и съдействие при лечението им.

Стани член на БАНМЗ

Ако желаете да се присъедините към Българска Асоциация за Невромускулни Заболявания и да станете част от нашата кауза, трябва да подадете заявление за членство. Членството в сдужението е доброволно. Членският внос е 10 лв. за 1 година

Дарете

Подкрепете ни

Можете да подкрепите нашите каузи и да станете част от тях. Това ни дава възможност да продължим да работим в помощ на засегнатите семейства на деца и възрастни с невромускулни заболявания.

По банкова сметка в лева
IBAN: BG95 BPBI 7940 1055 8749 02
BIC: BPBIBGSF
Юробанк България АД
Име: Българска Асоциация за Невромускулни Заболявания
– БАНМЗ-

Ако искате документ за направеното дарение, моля свържете се с нас на e-mail: info@banmz.bg