Грижа

Полезни връзки

Европейски алианс на асоциациите на невромускулни заболявания

Българско дружество по невромускулни заболявания

Националната генетична лаборатория (Лаборатория по Клинична генетика, СБАЛАГ “Майчин дом”)

Лаборатория „Геника“