БАНМЗ

Българска асоциация за невромускулни заболявания е масова, неполитическа, независима, обществена и доброволна организация, призвана да отговори на потребностите на боледуващите от невромускулни заболявания.

КАКВО ПРАВИМ

НАШАТА МИСИЯ

Главни цели на асоциацията са да защитава правото на нормален и пълноценен живот, да оказва морална, правна, здравна и психологическа помощ на болните деца и техните семейства. Ние съдействаме за успешното им адаптиране към обществото и на обществото към тях. Работим за подобряването на условията им за живот и съдействие при лечението им.

НОВИНИ
Мартеници в София

Мартеници в София

Атмосферата на БАНМЗ гр.София отразена в снимки. Креативност и настроение излъчваше всеки един участник в конкурса за най-оригинална мартеница. Благодарим на всички, които взеха...

Конкурс за най-оригинална мартеница

Конкурс за най-оригинална мартеница

Първи март е стара традиция за нас, на този ден всички ние малки и големи си закичваме мартенички с пожелание да сме здрави и засмени. Мартеницата е символ на пролетта и носипожелания за плодородие....

Промените за ТЕЛК в Закона за хората с увреждания

Промените за ТЕЛК в Закона за хората с увреждания

Важно!!! На 19.01.2023 на второ четене днес приеха промените за ТЕЛК в Закона за хората с увреждания. С пълно мнозинство депутатите днес приеха окончателно промените в Закона за хората с увреждания. Въвежда се задължение на регионалната здравна инспекция да уведомява...

БАНМЗ стартира информационни кампании в Благоевград, Нова Загора

БАНМЗ стартира информационни кампании в Благоевград, Нова Загора

Българска асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/ стартира поредица от информационни кампании, като част от проекта „Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и...

43-та годишна среща на ЕАМДА 2013

43-та годишна среща на ЕАМДА 2013

43-та годишна среща на European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations (EAMDA) В гр. Загреб, Хърватска се проведе редовната годишна работна среща на EAMDA в периода 4 – 7 Октомври 2013 г. Като членове на EAMDA, БАНМЗ взе активно участие нея. Темите, които се...

Проект “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”

Проект “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”

Стартиране изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Днес, 01.02.2013 г. започна изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001...

Откриване на Център, гр. Видин

Откриване на Център, гр. Видин

Днес, 15.07.2013 г. в гр. Видин, във връзка с изпълнение на проект  BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна...