7 ми септември Международен ден на Дюшен

7 ми септември Международен ден на Дюшен

Във връзка с Международния ден за повишаване на осведомеността на Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен 7 ми септември ще ви покажем, че духът е най-истинската и непресъхваща сила, която имаме в живота си. Казвам се Александър на 18 години, от малък знам, че имам...
7 ми септември Международен ден на Дюшен

7 ми септември Международен ден на Дюшен

Във връзка с Международния ден за повишаване на осведомеността на Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен 7 ми септември ще ви покажем, че духът е най-истинската и непресъхваща сила, която имаме в живота си. Това е Толи! Един невероятен боец. Боец от първия миг в...
7 ми септември Международен ден на Дюшен.

7 ми септември Международен ден на Дюшен.

7 ми септември е Международен ден за повишаване на осведомеността на Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен. Денят е създаден за повишаване на обществената осведоменост, насърчаване на приобщаването, насърчаване на застъпничеството на хората, живеещи с ПМД...
7 ми септември Международен ден на Дюшен.

Покана за Общото събрание на БАНМЗ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.20, ал.4 от У става на Българска асоциация за невромускулни заболявания, Управителният съвет свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на „Българска асоциация за невромускулни заболявания”, ЕИК: 122090528, на...
Регулярни беседи на различни теми

Регулярни беседи на различни теми

БАНМЗ стартира регулярни беседи на различни теми. Вярвам, че това е начина и трябва да вървим в една посока всички заедно. На 17.06.2023 г. от 11.00 часа в централния офис на БАНМЗ гр. София ще се проведе беседа на тема “ Проблемите, които стоят пред нас и как можем...
КООП Банкя 2023

КООП Банкя 2023

За трета поредна година от 8 до 11 юни 2023 г. ще се проведе станалият вече традиционен за гр. Банкя фестивал за хора с увреждания под надслов „ КООП БАНКЯ 2023 на НС на ТПК за хора с увреждания“. Основната цел е създаване на благоприятна среда за изява на хората с...