7 ми септември Международен ден на Дюшен.

7 ми септември е Международен ден за повишаване на осведомеността на Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен. Денят е създаден за повишаване на обществената осведоменост, насърчаване на приобщаването, насърчаване на застъпничеството на хората, живеещи с ПМД Дюшен.