43-та годишна среща на ЕАМДА 2013

43-та годишна среща на European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations (EAMDA)

В гр. Загреб, Хърватска се проведе редовната годишна работна среща на EAMDA в периода 4 – 7 Октомври 2013 г. Като членове на EAMDA, БАНМЗ взе активно участие нея. Темите, които се дискутираха бяха разпределени в следните панели:

  1. Съвременни медицински подходи за лечение на хора с невромускулни заболявания
  2. Важност за хората с НМЗ от социалното им включване

Повече информация може да прочетете на сайта: http://www.eamda.eu/index.php/agm-2013