22.06.2023 г.  Среща със сътрудници и членове на Асоциацията.

Днес се проведе Кръгла маса в Народното събрание на тема „Проблемите на децата и хората с хронични заболявания, редки болести и увреждания в България“, на която участва и „Българска асоциация за невромускулни заболявания“.

Днес в регионалния център на БАНМЗ в Нова Загора се проведе среща със сътрудници и членове на Асоциацията. Успяхме да поговорим за проблемите, които стоят пред нас, в търсене на решение за тях. Със сигурност, за да постигнем нещо, ние трябва да подходим с постоянство, активност и да бъдем сплотени, защото каузата ни е една, всички искаме едно и също за нашите деца, родители и близки. Днешната дискусия, беше много интересна и има какво да се извлече от нея.

Искам да благодаря на всички отзовали се днес!