22.06.2023 г. Среща със сътрудници и членове на Асоциацията

На 22.06.23г.се състоя среща на която обсъдихме проблемите ни при:

– издаването на ТЕЛК решенията

– осигуряването на лекарства

– физиотерапията

– лечението по клинични пътеки

– достъпната среда

Постарахме се да сме си взаимно полезни.