Сръчни ръчички в Плевен

На 19 февруари 2023 г. се събрахме в регионалния офис на БАНМЗ в Плевен.