Среща в Плевен

На 29.04.2023 г. се проведе среща в Регионален център на БАНМЗ в гр. Плевен с председателя на Асоциацията, сътрудници и членове. Бяха представени новите информационни брошури “ Насоки за родители на деца и възрастни с невромускулни заболявания” и “ Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен”, която е ориентирана към училищата с цел запознаване със специфичните потребности на младежите, като нейн автор е Елица Пецева член на БАНМЗ. Успяхме да посетим Панорама “Плевенска епопея” и Православен параклис – мавзолей “Свети Георги Победоносец” и да се потопим в историята. Отправяме специални благодарности към служителите за отзивчивото отношение и съдействие, което ни оказаха!