Регулярни беседи на различни теми

БАНМЗ стартира регулярни беседи на различни теми. Вярвам, че това е начина и трябва да вървим в една посока всички заедно.

На 17.06.2023 г. от 11.00 часа в централния офис на БАНМЗ гр. София ще се проведе беседа на тема “ Проблемите, които стоят пред нас и как можем да ги преодоляваме”. 

Моля ви за по голяма активност, тъй като само така ще успеем.

Ще ви очакваме!