Предизвикателствата пред децата и младежите у нас с Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен