Посещение на пещерата Банковица

На 24.06.2023 г. БАНМЗ ще се включи в организирано посещение на пещера Банковица съвместно с Фондация “Ела и ти”. Желаещите да се запишат могат да го направят в срок до 26.05.2023 г. Имайте в предвид, че местата са ограничени.

Телефон за връзка: 0894365855