На 17.06. 2023 г. в централния офис на БАНМЗ се проведе беседа на тема „ Проблемите, които стоят пред нас и как можем да ги преодоляваме“

Успяхме да засегнем доста теми, от които:

-Достъпна среда

-Приобщаващо образование

-Ограниченията в логистиката

-Програмите за заетост при хората с увреждания

-Лекарствена ценова политика и осигуряването на лекарства

-Физиотерапията за хора с невромускулни заболявания

-ТЕЛК и НЕЛК комисиите

-Здравеопазване и клинични пътеки

Вярвам, че бихме могли да извлечем много от този род срещи. Също така може да споделите идея за следваща беседа на друга тема.