Мартеници в София

Атмосферата на БАНМЗ гр.София отразена в снимки. Креативност и настроение излъчваше всеки един участник в конкурса за най-оригинална мартеница.

Благодарим на всички, които взеха участие!!!