Кръгла маса в Народното събрание 19.06.2023 г.

Днес се проведе Кръгла маса в Народното събрание на тема „Проблемите на децата и хората с хронични заболявания, редки болести и увреждания в България“, на която участва и „Българска асоциация за невромускулни заболявания“.

Обсъжданите теми бяха:

  • Нови политики за срочни промени в ТЕЛК и НЕЛК за децата с хронични заболявания
  • Проблеми на децата с редки болести
  • Палиативни грижи за деца в България
  • Грижата на медицинските сестри в детските градини и училищата на деца с хронични заболявания
  • Индивидуален терапевтичен подход
  • Проблемите в ТЕЛК при възрастни хора с увреждания
  • Спецификации за помощни средства, приспособления, съоражения и медицински изделия за хора с увреждания
  • Промени в Наредбата за медицинската експертиза
  • Висококачествени и високотехнологични помощни техничски средства