Интеграционни срещи БАНМЗ

Уважаеми членове на БАНМЗ и тази година Асоциацията организира две интеграционни срещи на планина и на море. Периода за планина е от 08.07.- 18.07.2024 г., а за море е от 19.08.- 29.08.2024 г.

Поради големия интерес и ограничени възможности на Асоциацията, желаещите да се включат могат да го направят за една от двете интеграционни срещи в срок до 20.03.2024 г.

С цел интегриране на повече семейства записванията ще бъдат на ротационен принцип. Имайте предвид, че местата са ограничени.

За повече информация на тел. 0894365855.