БОЛЕСТ НА ПОМПЕ
СИНОНИМИ

Левкодистрофия с наличие на влакна на Розентал

КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ НА БОЛЕСТТА

Болест с натрупване на влакна на Розентал в мозъчната кора и в бялото мозъчно вещество, което се открива при аутопсия или при мозъчна биопсия. Тежестта на демиелинизация е пропорционална на степента на натрупване на влакна на Розентал (Натрупване на такива влакна се открива и при множествената склероза, хронични выпалителни процеси, астроцитома и др.). През последните години развитието на болестта (AD) се свързва с мутация на GFAP ген.

ЕТИОЛОГИЯ

GFAP (glial flbrillary acidic protein gene) е единственият ген понастоящем асоцииран с М). Този ген произвежда протеин, който се организира въре в клетките, съставяйки по-големите молекули като интермедиерните филаменти, които са необходими за нормалната функция на астроцитите. Мутация в GFAP гена води до произвеждането на изменен протеин, за който се смята, че блокира свързването между интермедиерните филаменти и други протеини. Това води до токсично натрупване на протеини в астроцитите, прекъсвайки нормалното функциониране на засегнатите клетки. Все още не е напълно ясно как засегнатите астроцити допринасят за образуването и персистирането на абнормен миелин.

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ

Няма специфични клинични прояви. Болестта се проявява обикновено в ранна младенческа выраст (0-9 месец след раждането) чрез прогресивно увеличаване на главата. В някои случаи това може да се наблюдава още при самото раждане. Рядко мегаленцефалията може да бъде комбинирана със симптоми за вътречерепно налягане като бомбирана фонтанела или папиледем. При повечето новородени се наблюдава изоставане в двигателното и умствено развитие от самото начало; те никога не развиват задоволителен контрол на главата или стоеж. При някои пациенти в началото има само леко забавяне в психомоторното развитие, така че неврологичното и умствено изоставане се диагностицират едва след втората година. Типични симптоми са спастичността и припадъците. Средната продължителност на боледуването е 28 месеца (в диапазона от 2 месеца до 7 годишна възраст).
Данните от магнитно — резонасната томография (МРТ) са относително специфични за AD. През 2001 година Van der Кпаар et al. (2001) предлага използването на следните 5 критерия за диагностика: обширна промяна в бялото мозъчно вещество предимно във фронталния дял; перивентрикуларна тясна ивица, хиперинтенсна на Т 1 – протоколите и хипоинтенсна на Т2; абнормности в базалните ганглии и на таламуса; абнормности в мозъчния ствол; контрастно усилване на отделни структури от сиво и бяло мозъчно вещество. За поставяне на диагноза с използване на МРТ трябва да се открият най-малко 4 от тези 5 критерия.
Повишеното ниво на алфа В-кристалин в цереброспиналната течност е още едно потвърждение на диагнозата.
Огледът на очните дъна и EEG не разкриват никакви значителни промени.
Дефинирани са и други, още по-редки форми на заболяването:
Юношеска форма: проявява се между 7 и 14 годишна выраст. Припадъците са не толкова чести. Проявява се с клиника на увреда на мозъчният ствол в сметание с дисфагия и психологически нарушения. Визуализира се подчертано разширение на латералните и третия вентрикул и увреда на бялото вещество, особено във фронталния лоб.

Адултна форма

Изявява се с разнообразни клинични и патологични прояви. Някои пациенти могат да имат пристъпноремитиращо протичане, подобно на това при множествената склероза и други прогресивни неврологични заболявания. Проявяват се булбарни симптоми, спастична парапареза или квадрипареза и различни степени на когнитивна дисфункция.

ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

Това е наследствено заболяване с автозомно доминантно унаследяване. При братята и сестрите на пациента с незасегнати родители има мальк риск от проява на болестта. Въпреки това е възможна ембрионална мозаичност. Повечето индивиди с инфантилна и юношеска форма на болестта имат de novo мутации. Автозомно доминантен модел на унаследяване се проследява в семейства с адултна форма и идентифицирана GFAP мутация. Пренатална диагностика е възможна чрез молекулярно-генетични методи. Не е ясно, дали индивид с AD фенотип, при който молекулярното генетично изследване не открива мутации на GFAP кодиращия регион, има генетично несвързано смущение или настоящите тестващи методи са неспособни да установят всички GFAP мутацията.

Свалете като PDF