Годишното Общо Събрание на БАНМЗ

На 06.07.2024 г. в сградата на БАНМЗ в гр. София се проведе Годишното Общо Събрание. Също така лекцията за дихателната грижа беше изключително полезна за нас. Успяхме да си поговорим и за мотивирането на хора с невромускулни заболявания за тяхната реализация, като цяло. Всички знаем колко е трудно човек с увреждане да намери своето място в обществото, но също така знаем, че е важно за нас да открием мястото си и да сме пълноценни хора.