В продължение на кратките есета, които ви представихме на тема „За какво мечтая“

Във връзка с повишаване на осведомеността за Спинална мускулна атрофия споделяме с вас специалното участие на Биляна Иванова една прекрасна млада дама с голямо сърце и нежна душа, член на Българска асоциация за невромускулни заболявания.

Казвам се Биляна Иванова на 38 години, от гр. Плевен, със СМА. Завърших средно образование в СОУ ” Хр. Смирненски” гр. Плевен редовно обучение благодарение на родителите си и със съдействието на съучениците си. Колежът по икономика и управление в гр. Свищов  завърших със задочно обучение.

Ние хората с невро-мускулни заболявания водим нелек живот, който е изпълнен с ежедневна борба. Нуждаем се от грижите и подкрепата, както от близки и приятели, така и от държавата.

Надеждата ме е крепяла и ме крепи.

И аз като всеки човек имам своите мечти и те са за пълноценен живот – с достъпност, независимост и самостоятелност. Част от тях постигнах с помощта на моите близки.

Мечтая за мен, моите близки и приятели: ЗДРАВЕ, МИР И ЛЮБОВ.

Да обичаме и да бъдем обичани!

Нека сме добри, защото ДОБРОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА.