БАНМЗ стартира информационни кампании в Благоевград, Нова Загора

Българска асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/ стартира поредица от информационни кампании, като част от проекта „Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът цели да се създадат предпоставки за активно социално включване на засегнатите от заболяването, подобряване на качеството им на живот, като се преодолее тяхната изолация чрез популяризиране и активна политика за социална промяна.

Асоциацията е предвидила да се осъществят няколко информационни кампании, насочени към регионални власти и институции, в т.ч. учители от детски градини и училища, представители на бизнеса на местно равнище и социални служби. Инициативата ще се реализира в Благоевград, Нова Загора и Видин под мотото „Ние разбираме Вашия проблем и Ви подаваме ръка!”. Кампанията цели да информира и в същия момент да проведе дискусия по две основни точки:

  •  Характеристика на заболяването и възможности
  •  Локациите Благоевград, Нова Загора и Видин, проблеми и възможности

Целта е фокусиране на вниманието на обществото върху потенциала на засегнатите от невромускулните заболявания за активно участие в обществения живот. Последващи кампании ще работят в посока повишаване на работоспособността на хората с мускулна дистрофия и търсене на начини за продължаване на активния им трудов живот.

Мащабният проект ще продължи и през 2014 година с информационни кампании за създаване на устойчиви модели за сътрудничество на регионално ниво и в градовете Гоце Делчев, Самоков, Плевен, Враца, Пловдив и Кърджали.