БАНМЗ на изложението КООП в Банкя

И тази година през юни месец, Българска асоциация за невромускулни заболявания ще вземе участие в изложението на КООП в гр. Банкя. Това събитие се организира всяка година с цел да се създаде благоприятна среда за изява на хората с увреждания и активното им включване в обществени прояви. Тези от вас, които имат желание да творят и имат творчески поглед, биха могли да се развихрят и да се включат със своите творения, за да покажем КОИ СМЕ И КАКВО МОЖЕМ!