БАНМЗ с предложение към НЗОК

На 24.01.2023 г. Българска асоциация за невромускулни заболявния входира официално писмо спредложение към НЗОК за включване на заплащането от НЗОК кислородотерапия, инвазивна и неинвазивна вентилация в домашни условия, но то бе отхвърлено позовавайкисе на същото това Становище изготвено от Експертния съвет по пулмология и фтизиатрия. Настояваме да бъде разгледан този казус и да се вземат спешни и сериозни мерки по тозивъпрос. Засегнати от различни заболявания, водещи до хронична дихателна недостатъчноств България, са единствените в ЕС, които продължават чрез дарителски кампании да синабавят мобилни и стационарни кислородни концентратори и апарати за неинвазивна иинвазивна вентилация, апарати почистващи секрета в дихателните пътища в домашниусловия.

Хората имащи невромускулни заболявания с хронична дихателна недостатъчноствследствие на излизане от болничното заведение изпадат в състояние водещо до леталенизход, предимно младежи на около 25 години и по малки. Твърденията на Експертен съветпо пулмология и фтизиатрия са безумни. Затова ние подкрепяме Професор Коста Костов стова изявление в социалната мрежа. Продължаваме да се борим за необходимостта отживотоспасяващото кислородолечение в домашни условия.